Компанія «Люкс-Х» отримала сертифікат ISO 9001: 2015

Компанія «Люкс-Х», одна з перших в Харківському регіоні, успішно пройшла сертифікацію і отримала сертифікат ДСТУ ISO 9001: 2015 про відповідність системи менеджменту якості, на зміну системі ISO 9001: 2009.

Сертифікація, згідно з вимогами ISO 9001: 2015 року, підтверджує високий рівень надійності компанії НВП "Люкс-Х" (ТОВ) і відповідність системи менеджменту міжнародним стандартам.

ISO 9001: 2015 використовується з метою підвищення задоволеності споживачів та управління якістю продукції. Це перший і основний крок до довіри в діловому співробітництві. Робота в системі СМЯ забезпечує успішний розвиток бізнесу підприємства не тільки на внутрішньому ринку, але й сприяє виходу на зовнішні ринки для організації співпраці з іноземними партнерами.

Для компанії «Люкс-Х» робота в системі ISO це:

  • уніфікований процес, який постійно аналізується і на який керівництво компанії впливає для його поліпшення;
  • набір стандартів, які формулюють критерії прийнятності продукції, що випускається;
  • постійні інвестиції ресурсів в підвищення кваліфікації персоналу;
  • визначення ключових точок в життєвому циклі продукції, коли найбільш оптимально аналізувати і приймати рішення про припинення випуску застарілої продукції і запуск нової;
  • процеси внесення корективів в роботу і аналіз, що дозволяє бути впевненим, що проблеми вирішені і не повторяться.

Впровадження і постійне поліпшення системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001: 2015 року, є стратегічним рішенням і визначальним фактором в успішному розвитку підприємства, встановленні довірчих відносин зі споживачами та постачальниками компанії НВП «Люкс-Х» (ТОВ).